nou reglament d’utilització dels equipaments municipals

El reglament d’utilització dels equipaments i materials municipals es va aprovar inicialment el passat Ple municipal de 31 de març.

Des del Centre d’Estudis Beguetans vam fer arribar propostes, dins el termini obert pel procés participatiu, conjuntament amb l’Ateneu Assembleari i l’assemblea feminista Les Agulles de Begues. Podeu trobar la proposa aquí.

Esperàvem una trobada per treballar la proposta de reglament amb representants de l’ajuntament i de les entitats (o al menys de les entitats que van fer propostes), però no ha estat així. Una comissió formada per tècnics i la regidora de participació ciutadana ha fet la proposta i l’ha portat al Ple on s’ha aprovat. Les entitats no hem estat informades i si tenim el reglament, que enllacem aquí, és perquè alguns grups polítics ens l’han fet arribar.

Veient el reglament aprovat, ens adonem que malauradament la majora de les nostres consideracions i propostes han estat desestimades. La figura és un resum de les propostes fetes i respostes rebudes.

Però és que a més, volem fer esment a dos articles del nou reglament en els que no hi estem gens d’acord.

Articles 10-14. Qui vulgui reservar un espai ho ha de comunicar com a mínim amb 15 dies naturals d’antelació, seguint el procediment pautat; però en canvi l’ajuntament no té cap termini per respondre. El reglament diu que si no hi ha resolució expressa per part de l’ajuntament, el silenci serà desestimatori.

Es capaç l’ajuntament de posar-se en lloc d’una entitat que, per exemple, vulgui contractar un conferenciant? Com li podrà confirmar la data si l’ajuntament no té cap data límit ni cap obligació de respondre? Ho haurà de confirmar “a cegues” arriscant-se a haver d’indemnitzar el conferenciant si finalment l’ajuntament no diu res i per tant no ho autoritza?

Article 15: els principals requisits bàsics que regiran les prioritats de cessió d’usos dels equipaments es determinaran pel que estimi l’ajuntament en cada cas.

Encara que més endavant ho matisa i afegeix prioritats, desprès d’aquesta frase ja no cal fer cap reglament: l’ajuntament farà el que estimi en cada cas. Aquesta frase no hauria de formar part del reglament ja que l’invalida.

Si l’ajuntament vol conservar la potestat de saltar-se el reglament que ell mateix ha definit, hi ha altres formes més elegants, i més comprensibles, de fer-ho; entre altres perquè sempre hi pot haver una excepció. No seria millor dir “amb caràcter excepcional, l’ajuntament pot incomplir les prioritats de cessió d’ús, sempre i quan informi amb temps suficient a l’entitat o les entitats que en resultin afectades i argumenti els motius d’aquesta excepcionalitat”.

No ens quedarà més remei que presentar al·legacions.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *