l’alcaldessa impulsa el risc d’incendi a begues

Aquesta setmana s’han publicat dues noticies al web municipal que serien molt ben rebudes si no fos perquè posen de manifest la terrible inconsistència de l’equip de govern.

Per una banda es comunica que la Diputació de Barcelona aporta 37.475 euros (a repartir pel 2021 i 2022) per a la prevenció d’incendis forestals. Es dedicaran al manteniment del ferm dels camins i a la desbrossada de la vegetació a banda i banda. Aquesta subvenció es rep perquè Begues està declarat municipi d’alt risc d’incendis, disposa d’un pla de prevenció d’incendis forestals i forma part d’un espai natural de la xarxa de parcs naturals (Parc del Garraf). Podeu llegir la noticia aquí.

La segona notícia és la publicació setmanal de l’alcaldessa al bloc Alcaldia Oberta on ens assegura que a Begues es treballa al llarg de tot l’any i fan tot el que està a les seves mans per preservar del foc el nostre entorn natural. Remarca que és una prioritat de l’Ajuntament evitar els incendis als nostres boscos, i que si es dona aquesta circumstància, hem de tenir totes les garanties que els seus efectes seran els mínims sobre les persones, sobre les seves propietats i sobre el nostre paisatge.

Com es combina això amb aprovar que Nedgia S.A. pugui instal·lar un segon dipòsit de gas fòssil al municipi, duplicant la capacitat d’emmagatzematge?

Doncs no es combina de cap manera.

Recentment hem rebut l’avaluació ambiental d’aquest projecte, realitzada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona. El document inclou l’informe de prevenció d’incendis forestals realitzat per la Direcció General de Forestals del Departament d’agricultura, ramaderia, pesca i alimentació de la Generalitat de Catalunya.

Citem textualment algunes frases de l’informe.

“Begues pertany a la categoria de municipis d’alt risc d’incendi forestal. La planta de gas fòssil es troba en contacte i dins la franja de 500 m de la superfície forestal. També és dins del Perímetre de Protecció Prioritari en la Prevenció d’Incendis Forestals de les Muntanyes de l’Ordal. És en un lloc que manté una continuïtat forestal directa, actuant com a connector ecològic, sobre la proximitat de dos espais naturals: les muntanyes de l’Ordal (protegit per la Xarxa Natura 2000) i el massís del Garraf (protegit com a PEIN i per la Xarxa Natura 2000).”

“Donats els vents dominants de SudOest, la vulnerabilitat urbana davant un possible incendi, es localitza en la zona de la Barceloneta, el barri de Santa Eulalia, Begues Parc i altres nuclis aïllats propers, podent adquirir una virulència d’especial intensitat en la capacitat d’avanç i de dificultat en la seva extinció.”

“Des de l’any 1968 hi ha hagut 35 incendis forestals que s’han iniciat en el terme municipal de Begues així com 2 incendis iniciats en termes municipals veïns que han afectat considerablement el terme de Begues. Es confirma l’elevada incidència dels incendis davant episodis climatològics de sequera.”

“Les zones forestals properes a la instal·lació del gas fòssil tenen vegetació molt combustible; segons el mapa d’inflamabilitat s’obté més del 50% de recobriment amb espècies molt inflamables durant tot l’any i més del 90% de recobriment amb especies altament inflamables durant l’estiu.

“Amb tota aquesta informació (freqüència i abast dels incendis, tipus i quantitat de massa forestal, aspectes orogràfics i climàtics) es genera el mapa bàsic de perill que conclou que la zona on s’instal·la el dipòsit té un nivell de perill d’incendi entre alt i molt alt i les zones forestals properes també tenen la mateixa classificació de risc entre alt i molt alt.”

“El projecte d’instal·lació del segon dipòsit de gas, ja per sí sol i sense tenir en compte el lloc on s’ubica, es considera de risc mig-alt degut a l’elevat volum de combustible i a la seva proximitat urbana.”

La combinació dels dos factors: el volum de gas emmagatzemat (risc mig-alt), i la zona on s’ubiquen els dipòsits (risc alt-molt alt), multiplica el nivell de risc d’incendi i el converteix en molt alt.

“L’evolució d’un possible incendi pot transcórrer sobre una zona d’inflamació elevada i amb càrrega de combustible suficient com per poder originar un Gran Incendi Forestal, davant de qualsevol accident o negligència provocada per una ignició. Aquest incendi afectaria a zones que es troben dins d’un procés de recuperació ecològica per haver estat afectades per incendis amb anterioritat, condicionant una major dificultat de recuperació ecològica natural d’espècies supervivents. El risc és tan elevat que l’informe exigeix que en casos de risc d’incendi de nivell alfa3, que degut al canvi climàtic seran més freqüents, no es pugui fer cap actuació sobre els dipòsits de gas, ni tan sols reomplir-los.”

A la vista d’aquest informe, únicament podem ratificar el que ja vàrem escriure a les al·legacions que van ser desestimades per l’alcaldessa. El nou dipòsit incrementa el perill d’incendi al municipi, que ja és crític. A Begues s’ha de promoure l’ús d’altres fonts d’energia que siguin sostenibles i no representin un risc tan elevat per la població ni per l’entorn proper.

No sols és una greu banalitat donar suport al segon dipòsit de gas fòssil, com ha fet l’alcaldessa. És una irresponsabilitat per posar en risc les persones, les seves propietats i el nostre paisatge. Queda clar que ni som la seva prioritat ni ens protegeix, com ens vol fer creure amb el seu escrit. Ningú té dret a comprometre la nostra seguretat.

Hauríem de sortir tots al carrer per exigir que s’aturi aquest projecte que posa en risc les nostres vides i el nostre poble!

2 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *