Les preguntes més difícils del Trivial 2022

Quines han estat les preguntes més difícils de cada categoria? Entre parèntesi el nombre de grups que l’han contestat bé. No donem les respostes per engrescar-vos a estudiar!!!!

Geografia

  1. Quants municipis formen part del Parc (0)
  2. Quin és el motiu de la separació de les muntanyes de Begues en: Ordal i Garraf? (1)
  3. On desemboca la riera de Salom? (3)

Història

  1. Quina és la seca més comuna dels dirhams del tresoret del Garraf? ( 1 )
  2. Perquè al S. XVII es coneixia a Maria Campamar i Petit del Mas Alemany com la noia de la cova? (2)

Art i Literatura

  1. Qui va fundar l’Orfeó de Begues, que va estar actiu entre els anys 1916 i 1924? (2)
  2. Quina nova activitat cultural es va engegar el 2021 al Centre Experimental de les Arts de Vallgrassa? (2)

Oci, esports i societat

Cap pregunta difícil

Natura

  1. Quin és el carnívor més petit de Begues? (1)

Cultura Popular

  1. Segons la llegenda, quin és l’avenc en que reposa la Cuca-Fera durant l’any? (0)
  2. Quins materials es produïen als forns que trobem en runes per les muntanyes de Begues? (3)

Fotos Antigues

Identificar una foto antiga com la masia de l’Alzina (3)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *