MPPGO n.28 del sòl no urbanitzable a Begues, lesiva pel territori

Aquesta és la conclusió a la que arribem diverses entitats desprès d’estudiar detalladament la MPPGO 28 – aprovada inicialment – que regula els usos del sòl no urbanitzable a #Begues:

Considerem que l’alternativa 0 del projecte (mantenir la vigència de la modificació nº9 del 2012) és la millor opció per a garantir la conservació dels valors ambientals, naturals, patrimonials i paisatgístics del SNU de Begues, i en conseqüència sol·licitem que la proposta de MPPGO nº28 sigui anul·lada.

La MPPGO 28 obre la porta a usos que són lesius pel territori. Al mapa veieu quina és la zona afectada, la que envolta el nucli del poble de forma més propera, allí per on la majoria de beguetanes passegem.

La nostra opinió s’alinea amb les consideracions que fa l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de la Generalitat i també amb les de l’Agrupació per la Protecció del Medi Ambient que indiquen que

la introducció de nous usos i activitats suposa, des d’un punt de vista ambiental, una disminució del grau de protecció fixat pel planejament vigent

I quins són aquests nous usos?

  • Hivernacles, vivers, gosseres, centres de jardineria, producció d’energia dedicada a la comercialització, construccions de nous habitatges familiars vinculats a explotacions ramaderes, explotacions ramaderes intensives – amb animals estabulats – de porcí, boví, cabrum, equí, aus de corral, cunícola i apícola, cellers, etc.

El mateix document diu que respecte a les granges de porcs, al ser molt contaminants i pels riscos ambientals que poden suposar, queden prohibides les contingudes a l’Annex 1, que no s’adjunta al document. Aquest Annex és el de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les Activitats. Diu que NO PODRA HAVER-HI

  • Més de 40.000 animals en granges d’aviram
  • Més de 2000 porcs d’engreix (de més de 30 kg)
  • Més de 2500 porcs d’engreix (de més de 20 kg)
  • Mes de 750 truges reproductores
  • Més de 85.000 pollastres d’engreix

Per tant sí que podria haver-hi una – o diverses – granges de porcs amb 1.900 porcs, un altra amb 84.000 pollastres, un altra amb 700 truges i alguna amb 39.000 gallines ponedores.

Us imagineu el canvi de paisatge que representaria convertir aquesta zona en un camp de granges, amb els nous habitatges familiars associades, terrenys per plaques solars, diversos centres de jardineria, hivernacles, gosseres, hípiques, etc.

No és sostenible, no és ecològic, no s’adequa a la preservació de la biodiversitat, trenca el connector ecològic entre l’Ordal i el Garraf, malmet el paisatge, pot generar greus problemes de contaminació.

No estem en contra de l’aprofitament forestal ni de la recuperació de camps de conreu perduts, ni de recuperar una hípica com la que teniem. Recordem que el pla vigent (el de 2012) ja contempla diversos usos associats a la recuperació de camps de conreu i conreu ecològic, gestió forestal orientada a la producció de biomassa, silvopastura, donar usos a les masies i a les terres que els envolten, etc. usos tots ells respectuosos amb el medi ambient.

podeu llegir aquí les al·legacions que diverses entitats hem presentat.

I aquí els annexos a les al·legacions, que inclouen, les primeres al·legacions que varem presentar el 2020.

Aquí teniu la noticia que ja varem publicar sobre aquest tema que ens preocupa molt

En aquest enllaç podeu trobar el projecte aprovat inicialmenti penjat al web municipal https://www.begues.cat/ajuntament/informacio-oficial/urbanisme/projectes-urbanistics/modificacio-pla-general-num-28-regulacio-dels-usos-en-sol-no-urbanitzable-no-especialment-protegit-i-delimitacio-de-les-arees-arqueologiques-en-sol-no-urbanitzable.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *