La transformació de la porta d’entrada a Begues, un nyap.

Al darrer Ple Municipal vam expressar dubtes sobre el que s’estava fent a la recta dels Plàtans.

estèticament és lleig, trenca la línia i la bellesa de la recta, és perillós ja que la vorera és molt alta, s’ha fet la vorera sense restituir abans els arbres tallats o morts, la vorera és a tocar dels troncs – no és bo per l’arbre i és perillós per qui hi circuli –  és massa estreta i ens sembla que l’espai no és suficient per circular-hi bicicletes i vianants en els dos sentits  –  i encara menys considerant que els vianants poden dur una cadireta, cotxet o desplaçar-se en cadira de rodes – . A més a l’arribar a la creu del Joncar encara es fa més estreta“.

La resposta va ser sorprenent:

es re-esfaltará la carretera damunt l’asfalt existent a fi que no hi hagi tanta alçada respecte la vorera. Estem estudiant què fer perquè certament no hi caben dues bicicletes. Probablement les que surtin del poble aniran per dalt de la vorera i les que entrin aniran per la carretera compartint amb els cotxes. Llavors la part de dalt quedaria per a bicicletes en un únic sentit, i per a vianants. Al ser tan estret probablement es millor que l’autobús no hi passi i el farem passar permanentment per la Collada, com està fent ara de forma provisional.

A la vista d’aquesta resposta només podem dir, com entitat que vetlla pel patrimoni local, que estem preocupades, que així no es poden fer les coses i que el projecte és un despropòsit i un nyap.

La recta dels Plàtans és un dels elements que identifica i embelleix l’entrada de Begues.

L’arbreda està inclosa al pre-catàleg d’elements de patrimoni a preservar del Pla General d’Ordenació de Begues (PGOB) de l’any 1997. També hi és al Pla Especial Urbanístic de Protecció del Patrimoni i Catàleg de Bens Arquitectonics, Històrics i ambientals de Begues, aprovat inicialment fa un parell d’anys. Al PGOB també deia que s’havia de convertir prioritàriament en un passeig per a vianants i ciclistes, deixant el tràfic cotxes i camions per la variant.

Quan vam presentar al·legacions i suggeriments, la proposta del CEB en aquest tram va ser molt clara:

Es va fer la variant per a preservar la recta dels Plàtans i convertir-la en un passeig bonic, tranquil i segur per a vianants i ciclites. Cal reposar els plàtans perduts en tota la recta. Altrament aquest destacat element que identifica i dignifica l’entrada de Begues es perdrà irremissiblement amb la mort progressiva dels plàtans per senectut. Proposem també que s’arrenqui tot l’asfalt d’aquest tram i que es faci un paviment de terra compactat, i que la separació entre el carril bici i el de vianants sigui molt poc aparent per a no afectar l’estètica i bellesa del tram.

Queda clar que no ens van fer cas.

Segons el projecte aprovat i a mig fer, la recta dels plàtans ha de ser un carril mixt bicis i vianants, compartit amb cotxes i camions. Les obres van començar setembre de 2022 i es va dir que durarien 9 mesos. Estava dissenyat per acabar abans de les eleccions municipals. La realitat és que fa més d’un any que hi ha obres i encara n’hi ha per estona.

Què ha passat?

Recordem algunes dades significatives del desgavell que ha hagut abans de l’inici d’aquest projecte:

 • 2018: s’inicia la tramitació del projecte que l’ajuntament encomana a la Diputació.
 • 17 de setembre de 2021: finalitza el termini d’exposició pública i el projecte s’aprova definitivament. No es presenta cap al·legació. L’ajuntament NO informa que el projecte és a exposició pública – ningú se n’assabenta – ; la Diputació l’exposa públicament del 3 d’agost al 15 de setembre, dades en les que molta gent és de vacances.
 • 27 de setembre: aprovat definitivament, l’ajuntament penja el projecte al web municipal i és quan ens assabentem.
 • Octubre-novembre 2021: CEB i partits polítics reclamem una nova exposició pública. La resposta de l’equip de govern és que no recolza la petició d’una nova exposició pública i que qui vulgui dir alguna cosa s’adreci directament a la Diputació.
 • Desembre 2021: des del CEB enviem al·legacions a la Diputació, i una copia a l’ajuntament.
 • 4 de febrer de 2022: la Diputació dictamina inadmissibles les nostres al·legacions per ser fora de termini. Tot i així s’avenen a contestar algunes de les preguntes que hem formulat que resumeixen en:

El nivell d’intervenció i abast en cada tram, s’ha fet en base a les prioritats fixades per l’Ajuntament, i a la voluntat d’optimització dels recursos econòmics disponibles. Tot i això, algunes de les observacions/propostes que es comenten en les al.legacions podrien ser estudiades/valorades en un altre escenari, de temps i recursos, si a nivell municipal es considera adient, ja que no són incompatibles amb la solució proposada en projecte.

 • L’equip de govern mai respon a les al·legacions.
 • Febrer 2022 es demana a l’equip de govern que es faci una explicació del projecte, oberta a la ciutadania.
 • Febrer 2022 proposem a l’equip de govern fer un acte conjunt obert a la ciutadania per explicar aquest projecte. La resposta és que ells estan preparant un altre acte.
 • 19 de març de 2022: el CEB fem una xerrada oberta a la ciutadania per explicar el projecte, convidant a participar a l’equip de govern a la taula.
 • 15 de juliol de 2022 l’ajuntament organitza una reunió amb les veïnes afectades, tècnics de la Diputació i redactors del projecte. Assistim i expressem alguns dubtes sobre el projecte.

Altres inconsistències:

El Projecte Educatiu de Begues (CEB) en les sessions dedicades a l’emergència climàtica convida diversos experts que coincideixen en que a Begues “s’han de plantar més arbres als carrers i s’ha de reduir l’asfalt allà on sigui possible perquè cal que el terra sigui més permeable i a més l’asfalt s’escalfa molt i incrementa la temperatura exterior

El Pla Director Urbanístic Metropolità (PDUM) – aprovat inicialment a març de 2023 i actualment en exposició pública – diu sobre Begues:

A Begues durant les onades de calor la temperatura augmenta molt respecte la temperatura habitual. Això té una incidència sobre la població, especialment la més vulnerable. Les mesures proposades d’adaptació són: potenciar la infraestructura verda a la trama urbana, sòls més permeables i incrementar l’espai agrícola com a elements termoreguladors.”

Finalment, un dels suggeriments que vàrem fer va ser sobre la zona de la creu del Joncar, indicant que el projecte no resolia bé l’espai i que calia dignificar-ho.  També se’ns va denegar.

Però el 22 de novembre de 2022 l’equip de govern adjudica un contracte menor de dos mesos de durada per un import de 17.847,50 € IVA inclòs, per desenvolupar un projecte a l’entorn de la creu del Joncar i dignificar l’espai per la seva importància històrica. Projecte que no s’ha publicat enlloc i que hem demanat per estudiar-lo.

Tot plegat, un despropòsit i un nyap, amb diners públics.

Enllacem les publicacions que en el seu dia vam fer sobre aquest tema:

Un comentari

 • Segueix la tònica de fa anys. Problemes derivats de la falta de formació de la major part dels càrrecs públics d’aquest Ajuntament.
  D’on no n’hi ha no pot rajar.
  Cada acte públic d’algun d’aquests elements es una mostra palpable del que dic.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *