Presentades al·legacions al PAE

El passat 14 de gener vàrem registrar davant la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Generalitat, les al·legacions al PROJECTE D’ACTUACIÓ ESPECÍFICA (PAE) DE LA MODIFICACIÓ DE LA LÍNIA AÈRIA DE TRANSPORT D’ENERGIA ELÈCTRICA A 220 kV PENEDÈS-VILADECANS, VARIANT ZONA URBANA DE BEGUES.

En vermell nou traçat i noves torres. Es pot comprovar com tot el traçat discorre per zona de protecció especial.

Les hem presentat conjuntament 15 entitats i propietaris afectats. A Begues som milers les persones preocupades pel manteniment del nostre entorn natural i per la repercussió que les decisions actuals tindran en un futur. Estem vivint el que ja no es pot considerar un episodi aïllat de calor i sequera, i la zona del Garraf-Ordal en resulta especialment afectada.

Considerem gravíssim que l’equip de govern no hagi informat del termini d’exposició pública del PAE. La institució més propera a la ciutadania amaga informació i deixa a la ciutadania en la més absoluta indefensió. Això és greu i és també un indicador de que el projecte de desplaçament no és net ni transparent ni és un bon projecte. Si ho fos, no caldria amagar-lo.

El PAE incorre en greus incompliments de la normativa urbanística i planejament municipal vigent (que te rang jurídic de reglament), incompleix el Decreto-Ley 16/2019 de mesures urgents per a l’emergència climàtica i impuls a les energies renovables, també incompleix la normativa de la UE – que preval sobre l’estatal – pel que fa a la declaració d’interès públic en zona Xarxa Natura 2000. Com el mateix PAE diu que cal complir-los, s’ha de retirar.

Com arriba el PAE a la conclusió de que compleix? Mentint. Posem un exemple (a les al·legacions n’hi ha uns quants més):

El PAE menciona dos articles del nostre Pla General d’Ordenació (PGO Begues) que cal complir:

  • article 130.3 “d’acord amb el que preveu el decret 120/1992 de 28 d’abril, les línies que discorren per sòls urbans i urbanitzables s’han de soterrar”
  • article 131.2 “es prohibeix l’execució de més traces d’alta tensió que les existents, podent-se suprimir el traçat actual d’alguna línia com la que creua el poble i coincideix amb l’avinguda Mediterrània, i desplaçar-la fins un altra traça existent de tal manera que el nou traçat de les dues coincideixi en la mateixa instal·lació i estructura de torres”

I diu que, per tant, queda demostrat que compleix. ??????

NO COMPLEIX. EL 50.9% del traçat NO ES COMPACTA I REPRESENTA UN NOU TRAÇAT, NOVA INSTAL·LACIÓ I NOVES TORRES (un total de 4,06 km són nous).

Aquesta ha estat la constant d’aquests anys, “repetir molts cops una mentida, a veure si s’acaba creient”. NO, UNA MENTIDA SEMPRE SERÀ UNA MENTIDA.

Però és que a més, si no posem en valor els arguments en contra del desplaçament de les línies elèctriques per zones protegides i per camps de conreu, perdrem la capacitat d’utilitzar aquests arguments contra altres projectes faraònics que volen trinxar el territori, i cada cop tindrem més línies al terme municipal.

No n’hi ha prou amb fer referència als informes de Medi Natural i llavors ignorar el que Medi Natural ens diu que hem de fer.

Ja va sent hora que assumim totes plegades que conservar el nostre entorn natural i evitar el deteriorament dels ecosistemes té un cost que hem d’acceptar (molt inferior al que ens han fet creure mitjançant mentides) però sobretot és imprescindible en la greu situació de canvi climàtic en que ens trobem. I ens sap molt greu per les persones afectades que tenen les seves llars a la vora de la línia elèctrica. Si no fos per aquestes mentides continuades amb un projecte que no té ni cap ni peus (per això fa 12 anys que intenten dur endavant i és que falsejar, entabanant administracions i població, requereix força més temps), la línia ja faria anys que seria soterrada.

allegacions_PAE_def_c

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *