Al·legacions i Suggeriments al catàleg de patrimoni

Des del CEB hem presentat al·legacions i suggeriments al Pla especial urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals de Begues. En aquest document parlem de la normativa, de les fitxes, d’errades que hi ha al document, de com s’ha comunicat als propietaris afectats, de les propostes de declaració de BCIN i BCIL i els […]

Llegir més

resum de la xerrada i debat del projecte de reurbanització de torres vilaró

Dissabte 19 de març a les 18:00 va tenir lloc la xerrada-debat sobre el projecte de reurbanització de l’avinguda Torres Vilaró des de l’ajuntament fins a la rotonda de la Collada. En Xavier Parellada, vicepresident del CEB, i en Jordi Dolz, vocal, van resumir de forma gràfica i amena el projecte i les propostes de millora que a finals de […]

Llegir més

Xerrada-DEbat projecte reurbanització avinguda Torres Vilaró fins a la collada

Dissabte 19 de març a les 18:00 a l’Escorxador, membres del CEB explicarem els aspectes bàsics del projecte de reurbanització de l’avinguda Torres Vilaró des de l’ajuntament fins a la rotonda de la Collada, i molt especialment les propostes de canvis que abans de cap d’any vam proposar a la Diputació i a l’Ajuntament, responsables del projecte, i de les […]

Llegir més

al·legacions al projecte de l’avinguda Torres vilaró

Podeu llegir aquí els suggeriments i al·legacions que hem presentat a la Diputació i també presentarem a l’Ajuntament respecte el projecte de reurbanització de l’avinguda Torres Vilaró des de l’ajuntament fins la rotonda de la Collada. Esperem que es tinguin en compte, ja que creiem que milloren el projecte original aprovat per la Diputació i recollit en el conveni entre […]

Llegir més

Desestimades les propostes del CEB per Can Pau Martí

El Ple Municipal de 21 de desembre de 2021 va aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Begues num.29, consistent en la modificació de l’edificació del sector UA9 Can Pau Martí, sense variar els paràmetres bàsics d’aprofitament urbanístic. Les al·legacions i suggeriments presentats pel CEB han estat desestimades, cosa sorprenent perquè el que proposàvem va totalment […]

Llegir més

Característiques de l’arquitectura tradicional a Begues: la llar

En Xavier Parellada (CEB) i en Jaume Viñas (AREB) ens expliquen com era l’arquitectura tradicional de les llars de Begues entre el segle XII i el XIX. Un document molt valuós que pot servir com a referència per a l’estudi i rehabilitació de masies i cases del poble, i que contribueix a divulgar el coneixement d’aquesta part de la història […]

Llegir més

projecte reurbanització avinguda torres vilaró

No és el primer cop que parlem de l’important projecte de reurbanització del carrer Torres Vilaró des de l’Ajuntament fins a la benzinera de la Collada. Important perquè afectarà a les veïnes que hi viuen i a la mobilitat urbana a motor, bicicletes i vianants. Important també perquè constitueix l’entrada més visible a Begues. L’hem llegit tan acuradament com hem […]

Llegir més

Projecte constructiu de reurbanització de la travessera BV-2041 (Camí Ral) entre el PK 8+245 i el PK 10+110, al terme municipal de Begues

El 17 de setembre l’ajuntament va publicar la noticia sobre l’arranjament de l’Avinguda Torres Vilaró, des de l’ajuntament fins a la Rectoria. Una molt bona noticia! Al Tauler d’Anuncis del web municipal no hi ha cap noticia sobre l’aprovació inicial. Pensem que és que encara no s’ha obert el termini per estudiar el projecte i fer al·legacions i suggeriments. Però […]

Llegir més

Modificació puntual del Pla General MPPG-30

En data 15 de setembre vam presentar al·legacions i suggeriments a la Modificació Puntual del Pla General de Begues núm.30, aprovada en Ple municipal el 29 de juny. L’objectiu d’aquesta modificación és adaptar el Pla General a les previsions del Pla Especial Urbanístic de Protecció i Catàleg de Bens arquitectònics, històrics i ambientals. En general ens sembla correcte però hi […]

Llegir més

projecte de centre sanitari assistencial privat: recurs presentat pel ceb

En data 14 de juliol de 2021 vam presentar al·legacions a l’addenda al conveni urbanístic relatiu a la implantació d’un centre sanitari assistencial privat a Begues perquè hi havia alguns aspectes que no quedaven clars i, al nostre parer, mancava informació. En data 25 d’agost vàrem rebre resposta a les al·legacions. S’accepten parcialment. Donat que encara hi ha punts de […]

Llegir més
1 2 3 4