imATGES FÒRUMS DE L’ESPLUGA 2017

fòrums de l’espluga 2017: l’europa dels murs (4a jornada)

“4rt Fòrum de l’Espluga 2017: L’Europa dels Murs” amb Ignasi Calbo, Mikel Araguás, Anna Palou Solé, Carles Solà Serra i Alfonso López Borgoñoz.
(dissabte 27 de maig – teatre Goula – 18 a 20 h.)

L’objectiu d’aquest Fòrum és entendre en quina situació política ens trobem tant pel que fa als immigrants com pels refugiats. Alhora volem veure com es treballa de la societat civil per canviar aquestes polítiques, i com es pot reflectir aquesta realitat cultural tan diversa des dels mitjans de comunicació.

En aquest Fòrum Ignasi Calbó ens parlarà sobre el Pla Barcelona Ciutat Refugi i com s’emmarca aquest pla dins les polítiques actuals de la UE, quins objectius té i quines polítiques s’han de donar per a que es puguin complir aquests objectius, i quin paper poden tenir els ajuntaments com a administracions més properes a les persones que arriben.

Mikel Araguás ens parlarà sobre l’externalització de fronteres, sobre els acords que es signen entre diferents països i sobre els interessos que mouen aquests acords.

Anna Palou ens parlarà de sobre les conseqüències de les polítiques actuals pels refugiats, quines són les vies d’arribada i què passa quan arriben als països d’Europa.

Carles Solà ens parlarà sobre el paper dels mitjans de comunicació en mostrar la diversitat cultural que conforma la nostra societat, i l’ús de tòpics i estereotips en el tractament de la immigració.

Fòrums de l’espluga 2017: camins d’acollida (3a jornada)

“3er Fòrum de l’Espluga 2017: Camins d’acollida” amb Laura Martinez Rodriguez, Ainhoa Nadia Douhaibi, Juli Tello i Laura Arau
(dissabte 20 de maig – cova de Can Sadurní – 19 a 21 h.)

En aquest fòrum volem entendre quines són les polítiques migratòries, què suposen els CIEs, les expulsions, què se’n fa amb els menors no acompanyats… Alhora volem veure si hi ha polítiques d’acollida i quines són front a les pràctiques d’expulsió i control.

En aquest fòrum Laura Martínez ens parlarà sobre la integració i l’assimilació com pràctiques de segregació, enfront de la interculturalitat, que exerceix una acció transformadora tant en les persones que arriben com a les que ja hi són.

Ainhoa Nadia ens parlarà sobre el sistema de polítiques migratòries racistes basades en el control i la expulsió i sobre els menors.

Juli Tello ens parlarà de les conseqüències de les actuals polítiques i quines haurien de ser, quines alternatives proposem per poder traçar veritables camins d’acollida.


Fòrums de l’espluga 2017: desmuntant la islamofòbia (2a jornada)

“2on Fòrum de l’Espluga 2017: Desmuntant la Islamofòbia” amb Ramón Lobo, Leila Nachawati Rego, Amparo Sanchez Rosell i Sato Díaz (dissabte 13 de maig – cova de Can Sadurní – 19 a 21 h.)


En aquest fòrum abordarem la islamofobia des de diferents perspectives, que van des de la construcció d’un determinat discurs i com s’implanta socialment fins el perquè i a qui interessa que es generi aquest rebuig social.

En aquest fòrum na Leila Nachawati ens explicarà com es construeix aquest discurs i com s’instaura socialment, i no tan sols de la construcció que es fa des dels mitjans de comunicació, sino també a través de les polítiques reals que s’apliquen i de les nostres pors.

Ramón Lobo ens explicarà qui, per què i per a què es construeix aquest discurs que busca enfrontar a part de la societat, per a posicionar-la en els prejudicis que són un pas previ a l’odi.

Amparo Sánchez ens explicarà quines poden ser les respostes de la ciutadania davant aquest discurs estigmatitzant i excloent per poder tenir capacitat d’acció i resposta per la nostra part.