Finançament

Per al seu funcionament el CEB compta principalment amb els ingressos que proporcionen les quotes i aportacions de les persones sòcies de l’entitat.

Habitualment també es rep la subvenció que atorga l’ajuntament de Begues a les entitats del municipi per la realització d’alguna activitat concreta.

També es demanen subvencions i ajuts a altres institucions tant públiques com privades. Entre aquestes destaquem l’IRMU (Institut Ramon Muntaner), entitat que dona suport a la recerca.