Presentació

El Centre d’Estudis Beguetans (CEB) és una entitat cultural sense ànim de lucre creada l’any 1996, amb la finalitat de promoure la recerca, investigació, protecció i difusió del patrimoni natural, arqueològic, històric i artístic de Begues i el seu entorn geogràfic, com així queda recollit en els nostres estatuts.

Des de la seva fundació s’han dut a terme projectes ben diversos entre els que destaquem la catalogació i digitalització d’arxius, tant d’institucions com de particulars, la recuperació i conservació d’elements construïts en pedra seca, la recuperació de camins històrics o l’edició de la revista Eixarmada, que podeu consultar en format digital a l’apartat de documents.