EL PLE MUNICIPAL DE BEGUES DEBAT SOBRE ELS PROBLEMES RECENTS A L’ABOCADOR DE GARRAF

Preocupades pels darrers informes realitzats per geòlegs, espeleòlegs, geògrafs i metges, i també per les noticies publicades als mitjans, vam fer arribar unes preguntes al Ple Municipal de dimecres 26 de maig. Les vam presentar fora de termini, demanant la urgència, i mitjançant una regidora municipal ja que, des de la covid, la ciutadania no tenim la possibilitat de fer preguntes al Ple.

Estem preocupades pels nivells de contaminació per metà (CH4 ) i diòxid de carboni (CO2 ) dins els avencs propers a l’abocador,  i també a l’exterior. Preocupades també pels diversos episodis de tremolors que hi ha hagut recentment, que no coincideixen amb voladures a les pedreres ni amb moviments tectònics segons l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalaunya (ICGC).

A fi que es pugui entendre aquest neguit, mostrem dues figures de l’estudi publicat pels experts.

El cercle groc al mapa delimita la zona contaminada a desembre de 2019. S’ha trobat contaminació de les atmosferes subterrànies fins a 3 km de distància de l’abocador. Es pot veure com una part de Begues queda dins aquest cercle.

La segona figura mostra com s’ha estès la zona anòxica (taca negra) del subsol. Una zona anòxica és aquella en la que la concentració d’oxigen es tan baixa que és mortal. La taca blanca és la superfície de l’abocador. La part que s’està restaurant des de finals de 2018 és la que queda envoltada per la zona anòxica. Ha crescut molt el darrer any.

Agraïm a l’equip de govern que acceptés la urgència i donés resposta a algunes qüestions. No compartim la seva opinió sobre l’agressivitat de les preguntes. Lamentem si aquesta ha estat la impressió transmesa ja que no era la nostra voluntat. Sí que són preguntes plantejades des d’una gran preocupació pel que està passant i pel silenci i la manca d’informació provinents de l’administració i dels responsables polítics. Ja fa un any i mig que la comissió de seguiment del projecte de restauració, de la que formàvem part, no es reuneix. I mentrestant han anat passant coses.

No reproduirem el llarg discurs polític realitzat per l’alcaldessa que es podria resumir en: tota la responsabilitat del que ha passat a l’abocador al llarg dels anys és d’un altre grup polític i qui ha trobat solucions i finançament ha estat el nostre grup polític. Creiem que en res ajuda a resoldre el problema actual.

Ens cenyim a la resposta que es va donar a les preguntes que vam formular.

PREGUNTA 1: Per quin motiu l’equip de govern va considerar que no era important assistir a la taula rodona del dia 11 de maig on s’exposaven els problemes detectats, tot i tractar-se d’un problema del terme municipal de Begues, que afecta a avencs i cavitats del terme municipal i a la biodiversitat, incloses les persones?

RESPOSTA DE L’ALCALDESSA: això és una mentida, no hem rebut cap invitació de ningú i per això no hem assistit a la taula rodona.

Lamentem que s’acusi de mentir a les entitats organitzadores de la taula rodona en un fet fàcilment demostrable. El dia 6 de maig, a primera hora del matí, es va enviar un mail a l’alcaldessa, a l’adreça begues@begues.cat on la Federació Catalana d’Espeleologia i la Unió Muntanyenca Eramprunyà convidaven a assistir a la presentació “impacte atmosfèric als avencs del Garraf: l’herència de l’abocador” a ella o a la persona en qui delegués. S’informava del lloc i hora de l’acte i que en cas que volguessin assistir tindrien també un temps per fer una intervenció. Es demanava confirmació per mail o per telèfon i es donava el telèfon de contacte d’un dels organitzadors.

Addicionalment, quan es va enviar la nota de premsa a tots els mitjans de comunicació, abans de fer la taula rodona, també es va enviar a Radio Begues, com a mitjà de comunicació local.

Recordem que quan es va fer la taula rodona a l’Escorxador a mitjans de 2019 per parlar del gravíssim problema dels lixiviats, l’equip de govern va ser convidat i tampoc va assistir.

PREGUNTA 2: No creu convenient l’equip de govern instal·lar o demanar que s’instal·lin mesuradors de CO2 i CH4 a diferents indrets del terme municipal, com a mesura de precaució i per tenir registres fiables de quina és la situació i si pot haver-hi afectació? Si encara no ho ha decidit, voldríem demanar que ho posi en marxa amb caràcter d’urgència.

RESPOSTA: No hi va haver resposta.

Continuem creient que s’hauria de demanar i, si fos possible, amb sistemes direccionals que permetin saber si el nivell prové de l’abocador. Això és important perquè cas que el CO2  provingui de l’abocador, arrossega altres productes molt tòxics com a conseqüència de la descomposició de tot el que s’hi va abocar durant més de 30 anys.

PREGUNTA 3: Era conscient l’equip de govern de que el projecte de restauració ha estat durant molts mesos sense recollir i cremar (o generar biogàs) els gasos que es generen a l’abocador? Com a membre de la comissió de seguiment de les obres de restauració, havia estat informat d’aquest tema? I si és així, li va semblar correcte i no li va generar cap dubte, o es va assessorar amb experts independents?

RESPOSTA DEL REGIDOR DE MEDI AMBIENT: l’equip de govern no té cap responsabilitat en aquest tema, però s’hi han implicat perquè està en el nostre terme municipal. Confirma que fan un seguiment de les obres de restauració i que un cop al mes el tècnic municipal de mediambient parla amb el director dels Serveis de Prevenció i Gestió de Residus de l’AMB. Explica que arrel del que s’ha publicat a premsa, el regidor hi ha parlat personalment ja quatre cops. Li ha confirmat que en cap moment s’ha deixat d’extraure biogàs de l’abocador i que la informació que ha circulat no és certa. Que únicament no s’extrau gas de les zones on es treballa, que ara són les zones 3 i 4, perquè es prioritza la impermeabilització. Informa que les afectacions associades al gas són temporals i aniran minvant quan s’acabi de restaurar, a l’agost.

Agraïm aquesta informació que fins ara no se’ns havia proporcionat de forma clara. Es evident que quan hem dit que crèiem que no s’estava extraient gas de l’abocador, ens referíem a la zona en la que s’està treballant ara. La restaurada al 2007 fa anys que té els tubs d’extracció instal·lats i operatius i seria absurd que deixés de funcionar, ja que és imprescindible extraure el metà.

D’altra banda el darrer informe del que tenim coneixement, proporcionat per l’AMB (2018), indicava que a mitjans de 2019 es treballaria ja sols amb dos motors per generar electricitat procedent del biogàs, a partir de gener de 2020 amb un únic motor, i que aquest probablement s’aturaria a l’agost de 2020, tot i que això dependria del manteniment que es fes al camp de biogàs (hi havia pous d’extracció no operatius per diverses causes: inundats pels lixiviats, desplaçats per l’enfonsament del terreny, embossats o aixafats, coberts per la vegetació, esgotats, damunt de la combustió interna). El mateix informe indicava que a les zones 1 i 2, ja restaurades i amb una superfície d’uns 192.240 m2,  hi havia diversos ramals d’extracció de gas inoperatius per manca de bombeig. També deia que la major part del gas extret procedia de les zones 3 i 4  (les que s’estan restaurant ara amb una superfície de 448.735 m2), en ser els punts més alts de l’abocador i per tant la brossa més jove, excepte en una part de la zona 4 on es detectava l’incendi intern de la brossa.

El que es va exposar a la taula rodona és que impermeabilitzar una zona tan gran sense extraure en paral·lel el gas d’aquella zona, comporta que el gas no pugui sortir per enlloc i s’expandeixi de forma ràpida per les cavitats i avencs del subsol, podent arribar lluny com així demostren les mesures. Estaria bé tenir les dades de quant temps fa que no s’extreu gas de les zones que s’han estat restaurant així com el registre temporal del nombre de tubs d’extracció de gas operatius-inoperatius i les seves ubicacions.

PREGUNTA 4: Ha estat informat l’equip de govern de que es dugués a terme alguna mesura especial per acabar amb la combustió interna?

RESPOSTA DEL REGIDOR DE MEDIAMBIENT: Informa que li han confirmat que la combustió interna de l’abocador s’ha tractat injectant nitrogen líquid, però que sols s’ha injectat una petita quantitat, i que tenen la certesa de que no ha afectat més enllà de la zona immediata on s’ha treballat.

Agraïm aquesta informació que no hem aconseguit que se’ns proporcionés. Estaria bé tenir les quantitats de nitrogen, les dates en que s’ha injectat i on s’ha injectat exactament. Creiem que això podria guardar alguna relació amb les tremolors que hi ha hagut, però sense les dades és impossible d’analitzar.

PREGUNTA 5: Ha estat informat l’equip de govern de que s’hagin instal·lat els tubs i cremadors i que s’estigui cremant el metà?

RESPOSTA DEL REGIDOR DE MEDIAMBIENT: Confirma que en aquestes converses dels darrers dies li han informat que quan el gas no té la composició adequada per generar electricitat, es posen torxes per cremar-lo allí mateix.

Agraïm aquesta informació de la que tenim proves visuals recents però no havíem aconseguit confirmació. Estaria bé tenir el registre de dies en que s’han col·locat torxes, el nombre de torxes  i les ubicacions. En totes les visites que hem realitzat a l’abocador, únicament hem vist els cremadors un sol cop, i ha estat desprès de fer la taula rodona del passat dia 11 de maig i de donar a conèixer públicament l’increment de contaminació dels avencs i l’exterior.

PREGUNTA 6: Arrel d’aquests problemes tan greus, s’ha posat en contacte l’equip de govern amb alguna de les entitats o dels experts que han fet les mesures amb el triple objectiu de:  tenir informació actualitzada i de primera ma, poder contrastar informació rebuda per altes canals i rebre assessorament d’experts en aquest tema?

RESPOSTA DEL REGIDOR DE MEDIAMBIENT: Diu que no hi ha parlat. Explica que es considera prou informat a través de l’AMB, ja que aquesta té una consultora especialitzada que fa l’estudi de com està afectant l’abocador a les corrents subterrànies d’aigua i a la qualitat de l’aire. Explica que és aquesta consultora la que ha demanat a la FCE mesurar la qualitat dels principals avencs i que han estat la Diputació i l’AMB les que han pres mesures tancant els accessos i senyalitzant-ho. Finalment informa que l’estudi de l’AMB del que ha passat darrerament està en fase final de redacció i que es presentarà al juny i que aviat es convocarà una reunió de seguiment.

Agraïm aquesta informació. Esperem que l’informe de l’AMB sigui públic i doni detalls de totes les dades que hem mencionat més amunt. Això permetria fer un seguiment, entendre el que ha passat, i mirar de trobar algunes pautes per reconduir aquest problema tant greu. També esperem ser convocades aviat a una reunió de la comissió tècnica de seguiment del procés de restauració.

2 comentaris

  • Moltes gràcies per la informació i l’acurat seguiment que feu d’un problema preocupant.

  • Emili Domínguez

    La situació en què es troba l’abocador és prou greu, per tenir a la població de Begues informada. Per a l’ajuntament no sembla prioritari, ni tant sols fer costat a les entitats que han portat els estudis.
    Perquè en el futur caldrà més inversions en nous plans de contenció de la contaminació.

    Gràcies per la tasca que feu.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *