Desestimades les propostes del CEB per Can Pau Martí

El Ple Municipal de 21 de desembre de 2021 va aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Begues num.29, consistent en la modificació de l’edificació del sector UA9 Can Pau Martí, sense variar els paràmetres bàsics d’aprofitament urbanístic.

Les al·legacions i suggeriments presentats pel CEB han estat desestimades, cosa sorprenent perquè el que proposàvem va totalment en la línia del que el 25 de novembre de 2021 manifestava el Cap de Serveis Territorials a Begues parlant d’un altre sector.

Les dades establertes al Pla General, avui impacten sobre una realitat urbana, social i econòmica molt diferent de la prevista pel PGOU. Per això, resulta recomanable, amb caràcter previ al desenvolupament del sector, realitzar un estudi d’alternatives que contemplin formes de créixer amb paràmetres urbans més ajustats a la realitat social i econòmica actuals.”

Tot i això l’equip de govern aprova un pla urbanístic que omple completament aquesta zona i desfigurant, a parer nostre, l’entorn de la masia de Can Martí. La nostra proposta d’edifici plurifamiliar era més respectuosa amb la masia, estava allunyat, generava més zona verda d’ús comunitari, reflectia la demanda social d’habitatge assequible i s’adequava totalment a la reflexió esgrimida pel tècnic expert.

Insistir en aquest model constructiu és desaprofitar una oportunitat i generar un precedent que farà que sigui molt difícil revisar altres plans urbanístics encara per desenvolupar.

També volem expressar la nostra perplexitat davant una de les respostes que hem rebut. Se’ns diu que la nostra proposta

no passa d’una declaració d’intencions que no s’acompanya de documentació suficient per ser valorada des del punt de vista de la seva viabilitat tècnica (implantació i planta dels habitatges) ni tampoc des del de la seva viabilitat econòmica (costos de construcció i valor del producte acabat).

De debò?

Podeu llegir aquí la resposta i a l’enllaç les al·legacions que varem presentar

INFORME-ALLEGACIONS-APROVACIO-PROVISIONAL-CAN-PAU-MARTI

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *