estudi taxa d’expedició de documents històrics

El 21 de desembre es van aprovar definitivament les ordenances fiscals al Ple Municipal rebutjant la proposta de CIPAG, AREB i CEB de que a la taxa d’expedició de documents (o.f.n.21) s’afegís

“l’exempció de la taxa als documents, sigui en suport paper o digital, que sol·licitin les entitats sense ànim de lucre establertes al municipi i que facin treballs de recerca històrica relacionada amb la documentació existent als arxius municipals o a expedients històrics depositats a l’ajuntament”

Al Ple vam fer un prec oral demanant que reconsideressin aquesta decisió i ens vam comprometre a consultar altres centres d’estudis, entitats culturals i arxius propers i fer arribar a l’ajuntament la resposta rebuda. El dia 25 de gener, abans de la comissió informativa, vam enviar a l’alcaldessa l’estudi esperant que aquest tema pugui ser tractat al proper Ple o el més aviat possible.

Hem consultat 15 centres d’estudis i arxius municipals, gairebé tots del Baix Llobregat.

Totes les poblacions menys una apliquen exempcions o bé bonificacions als centres d’estudis i a qui faci un treball de recerca. A més si el que es demana no es pot digitalitzar amb els recursos disponibles a l’arxiu (un plànol massa gran, etc.), únicament es cobra el preu de la copisteria, no la taxa.

L’estudi confirma que la nostra petició tenia sentit. Per aquest motiu hem demanat a l’ajuntament que reconsideri la decisió i aprovi l’exempció de la taxa a les entitats, col·lectius i persones que fan treballs de recerca sense ànim de lucre.

Podeu llegir l’estudi sencer. També pengem la resposta que va donar l’ajuntament a les al·legacions. Podeu trobar la petició conjunta de les tres entitats aquí.

estudi_ooffv_CEB

desestimacio_ooff_CEB_ajuntament

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *