Estatuts

Aprovats en Assamblea General de data 26 de gener de 2019

estatuts-CEB-2019definitius