digitalització arxius

Una de les tasques que fem al Centre d’Estudis Beguetans és la digitalització d’arxius de families de Begues, que es poden consultar en línia al fons d’arxiu de masies de Begues de la Xarxa d’Arxius de Catalunya (XAC)

Aquí podeu trobar:

Can Sadurní

Can Térmens

La Tenda

Mas Ferrer

I están pendents de penjar al XAC: Cal Jepet, Mas Roig, La Parellada, Mas Grau, Cal Sacaire, La Ferreria Artigues

La plaça de Begues, un secret del segle xvi amagat als arxius

El proper 29 de Juliol a les 12h al Petit Casal presentació a càrrec de Xavier Parellada.

La localització de vàries referències a la “plaça de Begues” en diversos documents del s.XVI conservats a l’Arxiu de la Baronia d’Eramprunyà, va generar una apassionant recerca entre els diferents arxius que va finalitzar amb el descobriment d’un fet tan desconegut i sorprenent com és que l’origen del nucli urbà actual es remunta a fa més de 400 anys. 

Encara que aquesta activitat no està inclosa al programa de la festa major perquè no hi vam arribar a temps malgrat demanar-ho amb més d’un mes d’antelació. Esperem que sigui del vostre interés i que pogueu fer un forat a les vostres agendes per venir a gaudir i conèixer aques interesant descobriment.

El proper 29 de Juliol a les 12h al Petit Casal presentació a càrrec de Xavier Parellada.

Capbreu de la baronia d’Eramprunyà (1391-1397) el paisatge medieval de Begues

El capbreu de Jaume Marc II, baró d’Eramprunyà (1391-1397) proporciona informació de la població de Begues i les seves propietats des del segle XIII. És la baula que enllaça els masos baix medievals de Begues amb els que resten dempeus al segle XXI. Les declaracions dels pagesos al baró o senyor jurisdiccional permeten relacionar les famílies i els masos dels segles XIII i XIV, amb les anotacions laterals del llibre, la majoria del segle XVI, que al seu torn permeten enllaçar amb altres capbreus posteriors i amb altres documents fins avui dia.

El document està digitalitzat i es pot consultar al repositori digital de la Xarxa d’Arxius de Catalunya (http://xac.gencat.cat/ca/inici/) i al Centre d’Estudis Beguetans.

Un treball de Victor Mata Ventura.

Descripció-capbreu-Eramprunyà-1391-1397

Organització i digitalització de l’Arxiu Històric de la Parròquia de Sant Cristòfor de Begues. i trobada d’estudiosos i centres d’estudis d’eramprunyà

Seguim presentant-vos els treballs publicats de la I Trobada d’Estudiosos i Centres d’Estudis d’Eramprunyà, de tema lliure

Des del CEB (Centre d’Estudis Beguetans) en Victor Mata va presentar “Organització i digitalització de l’Arxiu Històric de la Parròquia de Sant Cristòfor de Begues”. Gràcies al Centre d’Estudis de Gavà per la feinada i per donar l’oportunitat de compartir els continguts d’aquestes jornades.Podeu llegir totes les contribucions presentades en aquest enllaç

Bona lectura i coneixement!

begues-organitzacio-digitalitzacio-arxiu-parroquial_20181

Organització i digitalització de l’arxiu històric de la parròquia de sant cristòfol de begues

L’arxiu més important del municipi de Begues, per l’ampli col·lectiu humà que fa referència i pel seu caràcter històric (segles XIV-XXI) és l’Arxiu Històric de la Parròquia de Sant Cristòfor de Begues, en endavant AHPB. § §La documentació que recull l’AHPB és valuosa pel coneixement de la història de la parròquia de Begues i de l’església a Catalunya, però sobretot ho és per la gran quantitat i qualitat d’informació referent a la població de Begues. § §El perill que suposava per a la documentació, el deficient estat de conservació, les mancances en seguretat i custòdia, i el fet de no disposar d’instruments de descripció, recuperació i consulta de la documentació, feien témer un trasllat d’urgència de l’AHPB fora del municipi.

Mostra documental gràfica de l’Arxiu Històric de la Parròquia de Sant Cristòfol de Begues

El reportatge que segueix és exemple de la riquesa documental i d’informació que conté l’Arxiu Històric de la Parròquia de Begues. És fruit del projecte d’organització i digitalització de l’arxiu parroquial que el CEB ha desenvolupat entre els anys 2007 i 2009. La mostra reflecteix diversos aspectes i episodis relacionats amb la població beguetana entre els segles XVI i XX: les vides personals; l’activitat laboral, comercial i gestió patrimonial; les dificultats davant les epidèmies, guerres, bandolerisme i altres violències; la lluita per un model d’estat i les estratègies del vençut; l’educació infantil; els corrents migratoris a Begues; la submissió als senyors jurisdiccionals d’Eramprunyà…