L’alcaldessa suspèn temporalment la instal·lació del segon dipòsit de gas natural liquat

En data 25 de maig de 2021 l’alcaldessa ha dictat una resolució de suspensió del termini de tramitació llicència ambiental instal·lació del segon dipòsit.

Degut a que la franja de protecció de 10 metres a partir de la tanca + 25 metres de zona desbrossada, exigides degut a l’alt risc d’incendi de la zona així com de la pròpia instal·lació, entren dins de parcel·les de titularitat privada.

Tres mesos abans, el 12 de febrer de 2021, l’alcaldessa havia signat el decret de concessió provisional de llicència ambiental.

Què ha passat entre el 12 de febrer i el 25 de maig?

Doncs que en data 13 de maig de 2021 els serveis tècnics municipals emeten un informe on qüestionen la viabilitat d’aquesta instal·lació. Els mateixos serveis tècnics que el 2019 i 2020 havien emès un informe favorable i de compatibilitat urbanística. Això i els recursos presentats per entitats, grups polítics i particulars.

Què ha passat entre el els informes tècnics favorables i els que ara qüestionen el projecte?

BREU ANTECEDENT

30/11/2019 informe de Bombers on s’especifica que cal augmentar la franja de protecció en 25 m.

30/06/2020 informe de la Direcció General de Medi Natural, on s’imposa una franja de protecció de 10 m a partir de la tanca i a continuació una de 25 m desbrossada.

04/12/2020 ponència metropolitana d’avaluació ambiental de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Tot i donar el vist i plau, condicionat a una sèrie de mesures, qualifica la zona de molt alt risc d’incendi i exigeix la franja de 10 + 25 m.

Cap d’aquests documents es fan públics. No s’informa la ciutadania. Tampoc a les persones, entitats i grups polítics que havien presentat al·legacions l’agost de 2020.

12/02/2021 Tot i els informes, alcaldia aprova provisionalment la llicència ambiental, desestimant totes les al·legacions.

15/03/2021 diverses entitats, persones a títol individual, grups polítics i particulars presentem recurs contra aquesta aprovació.

09/04/2021 amb 4 mesos de retard finalment rebem una copia de la ponència ambiental de l’AMB.

15/04/2021 veient la qualificació de risc d’incendi de la instal·lació i de la zona i veient les mesures addicionals que s’exigeixen, presentem una addenda al recurs.

PERQUÈ S’HA ATURAT

Perquè alcaldia es veu obligada a fer arribar aquests recursos a l’AMB abans de l’aprovació definitiva. Recordem que alcaldia va desestimar les al·legacions que vam presentar l’agost de 2020, sense haver-les enviat a l’AMB, tot i contenir qüestions adreçades directament a l’AMB. Sembla que ara procedeix amb més rigor.

Però el fet més significatiu és l’informe dels serveis tècnics municipals de 13 de maig de 2021 on es diu que les mesures correctores de la instal·lació (la franja dels 10+25 m) deriven en una incompatibilitat urbanística.

Arguments esgrimits a l’informe:

 • La franja excedeix el perímetre qualificat de Serveis Tècnics.
 • Impacta sobre terrenys urbans que formen part de les parcel·les edificables.
 • La condició de 10+25 m imposa servituds que el planejament no reconeix.
 • El Pla Parcial Mas Pasqual especifica que la franja de 25 m contigua als límits de les parcel·les edificables, justament d’aquesta zona (17 a2-MP) té consideració de sòl privat, tancat, i adscrit a les finques edificables.
 • Perquè hi hagués compatibilitat urbanística caldria que l’ajuntament establis una servitud real sobre els terrenys privats afectats per la franja de protecció, garantint que el propietari de la instal·lació (Nedgia) pugui dur a terme sense entrebancs jurídics els manteniment de les franges de protecció.

CONCLUSIÓ

Com ja hem manifestat diversos cops, són molts els motius pels que no s’hauria d’instal·lar aquest segon dipòsit de gas.

El conveni signat amb Nedgia no contempla cap condició ni termini per a l’empresa, ni clàusules de rescissió, ni tan sols per mal ús.

Bombers, Medi Natural i l’Area Metropolitana de Barcelona consideren que el projecte del segon dipòsit es de risc mig-alt per l’elevada quantitat de combustible que hi haurà i per la seva proximitat urbana, consideren que la zona on s’instal·la el dipòsit té un perill d’incendi entre alt i molt alt i que qualsevol accident o negligència provocada per una ignició pot originar un Gran Incendi Forestal. En períodes de risc d’incendi elevat (nivell alfa3) prohibeixen fer cap actuació sobre els dipòsits de gas, ni tan sols reomplir-los.

Estem en emergència climàtica. Malauradament els propers anys augmentaran els períodes de sequera i les temperatures. El risc d’incendi anirà creixent. Afecta a tota la població, no sols a les cases properes, i augmenta el nivell de risc que patim.

L’emergència climàtica ens ha ensenyat que cal actuar localment, però pensant globalment ja que ens hi va el futur. Només es pot afirmar dir si el gas és o no millor que el gasoil tenint en compte tota la cadena extracció, producció, transport, etc. El gas és un combustible fòssil, el 90% és meta – el segon gas de major efecte hivernacle i el que més ha contribuït a l’escalfament global – el cost energètic per passar de gas a líquid és altíssim, el gas arriba en vaixells amb un elevat cost ambiental, la cadena de subministrament té més d’un 3% de fuites, no som un país productor de gas, depenem d’altres països que empren fracking, on hi ha dictadures, que obliguen a les persones a migrar, etc.

El model energètic és un tema d’interès general per a la ciutadania i s’hauria d’haver tractat en un Ple municipal. L’equip de govern ha de dir quines són les fonts d’energia que considera prioritàries a promoure entre la ciutadania. Així ho han fet molts municipis. Es pot arribar a entendre l’ús de gas allí on predominen les construccions verticals i la densitat d’habitatges per quilòmetre quadrat és elevada, però a barris residencials d’habitatges aïllats on pot haver-hi 40 metres lineals (o fins i tot més) entre casa i casa, promoure, o tan sols permetre el desplegament de quilòmetres i quilòmetres de canalització de gas és un contrasentit a més d’un risc absurd i innecessari.

Ens alegra que s’hagi aturat aquest projecte i esperem que alcaldia faci un pas més i l’aturi definitivament. Està en les seves mans i pot fer-ho, amb el recolzament dels informes tècnics, al·legacions, recursos i addendes de recursos presentats per la ciutadania.

Podeu trobar aquí el comunicat d’alcaldia

DEC-CONCESSIO-PROVISIONAL-LLIENCIA-AMBIENTAL-INSTAL-1_C

Un comentari

 • Joan "Cal Sargaire"

  Hem semble perfecte perquè s’aturi definitivament .
  És un perill mediambiental i per les persones i veïns propers.
  El gas al final surt car .

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *